Periodontologia

W obrębie jamy ustnej mamy do czynienia nie tylko z chorobami zębów. Równie często rozpowszechnione są schorzenia przyzębia czyli tkanek otaczających zęby. Przyczyną wystąpienia schorzeń dziąseł, ozębnej i kości wyrostka zębodołowego mogą być: zła higiena jamy ustnej, wadliwie wykonane wypełnienia ubytków (plomby), nieprawidłowe uzupełnienia protetyczne, palenie tytoniu, silny stres, zaburzenia hormonalne, niektóre choroby ogólnoustrojowe, czynniki genetyczne, a także nieprawidłowa dieta.
Początkowa postać choroby - zapalenie dziąseł, objawia się np. krwawieniem dziąseł podczas szczotkowania, ich zaczerwienieniem i obrzękiem. Wczesne stadium choroby prawidłowo leczone, jest odwracalne. Natomiast niepodjęcie lub zaniechanie leczenia może prowadzić do cięższej postaci - zapalenia przyzębia. Jego skutków w pełni nie jesteśmy już w stanie cofnąć. W wyniku toczącej się choroby dochodzi do powstawania np. kieszeni dziąsłowych ,utraty przyczepu łącznotkankowego, później niszczenia kości objawiającego się zwiększoną ruchomością zębów, w konsekwencji nawet ich utratą.

Utrzymanie tkanek przyzębia w dobrej kondycji zdrowotnej dzięki zabiegom profilaktycznym, a w przypadkach zaistnienia choroby, ich leczenie, jest niezbędne dla prawidłowego i skutecznego działania we wszystkich dyscyplinach stomatologii. Mając to na względzie nasi lekarze kontrolują stan zębów i tkanek je otaczających oraz dążą do eliminowania czynników chorobotwórczych. Proponują korekty lub wymianę np. nawisających wypełnień (plomb) oraz protez, które przestały prawidłowo spełniać swe funkcje, zalecają leczenie ortodontyczne. Znając negatywną rolę złogów nazębnych, zwłaszcza poddziąsłowych, w patogenezie chorób przyzębia, w naszym centrum medycznym zadbaliśmy o odpowiednie wsparcie przy ich eliminacji. W profilaktyce i leczeniu schorzeń przyzębia wykorzystujemy skaler ultradźwiękowy z technologią „NO PAIN”, który pozwala zabieg usuwania kamienia uczynić bezbolesnym dla pacjenta.

Do usuwania niezmineralizowanych złogów nazębnych stosujemy zaś piaskarkę AIR-flow perio. Daje ona nam wiecej możliwości niż inne tego typu urządzenia – pozwala nie tylko na oczyszczanie części naddziąsłowych zęba, ale również kieszonek periodontalnych. Dzięki skutecznym i komfortowo przeprowadzanym zabiegom scalingu i piaskowania zwiększamy szansę uchronienia zębów i implantów przed ich utratą w wyniku periodontopatii. Jeśli dochodzi do rozchwiania zębów, w naszym centrum stabilizujemy je przy użyciu szyn wykonanych z włókien szklanych i polietylenowych. Natomiast w przypadkach występowania równocześnie braków zębowych i zębów rozchwianych proponujemy zastosowanie szynoprotez, jednocześnie szynujących i uzupełniających zęby. Dla osiągnięcia maksymalnych wyników leczenia oraz utrzymania ich efektów, niezbędna jest motywacja pacjenta i jego współpraca z lekarzem. Uświadamiamy naszym pacjentom ich ogromny udział w tych zadaniach. Dlatego zapraszamy państwa do systematycznych wizyt profilaktycznych i leczniczych w naszych gabinetach, ale też kładziemy nacisk na docenianie i nie zaniedbywanie zabiegów higienizacyjnych, także domowych. Zachęcamy również do właściwego dla wieku i stanu zdrowia odżywiania, leczenia chorób ogólnych, a amatorom palenia tytoniu przedstawiamy negatywny wpływ nałogu na stan jamy ustnej i namawiamy do porzucenia palenia.

W zakresie periodontologii w naszym Centrum Medycznym Chłodna
oferujemy:

  • scaling (ultradźwiękowe usuwanie złogów nazębnych),

  • root planing ( wygładzanie powierzchni korzeni),

  • piaskowanie bez zarysowań powierzchni zebów,

  • piaskowanie pełne - czyszczenie kieszonek periodentalnych,

  • szynowanie rozchwianych zębów przy użyciu włókna szklanego i polietylenowego,

  • szynoprotezy, które zarówno szynują jak i uzupełniają braki


Serdecznie zapraszamy!
Centrum Medyczne Chłodna
26-600 Radom, ul Chłodna 93
tel. 48 381 75 01

Centrum Medyczne Chłodna
26-600 Radom, ul. Chłodna 93
tel. 48 381 75 01

Nasza oferta:

Stomatologia
 -
stomatologia dziecięca
 -
ortodoncja
 -
protetyka
 - periodontologia
 - chirurgia stomatologiczna
 - stomatologia estetyczna
 -
wybielanie zębów
 - stomatologia zachowawcza
   z endodoncją

 - profilaktyka ( zapobieganie
   próchnicy i chorobom przyzębia)

 - laseroterapia
 - leczenie dysfunkcji układu ruchu narządu żucia

Zapraszamy do naszych gabinetów w Radomiu przy ulicy Chłodnej 93 - Zespół Centrum Medycznego "Chłodna"